Feb 13, 2011

Hisabisa KH

Maintenance de Azuketeta KH tori ni SportyGarage san he

oh!! nakajyo-san tanosinndemasune-!! samui noni subarashii !!

kaero-to omottara mag ga hen desu


sakusaku to naoshite itadaki sasuga na YKTsan


suge- sami- kedo zekkoucho---
KH kimochi i-na-

No comments:

Post a Comment