Jan 24, 2011

Kamakurayama

Atelier Cherry san ni ojamashitekimashita !!
Saihu Tanishima desu !!
Cherry san yoroshiku onegaiitashimasu !!

No comments:

Post a Comment