Apr 20, 2010

yoitenki nande cyoito speedbuggy san made

SPEEDBUGGY san ni ojyamadesu


o--!! uwasa no tadanaranu sense na bike!! yappa kakkoyoi


uwasa no sprint !!
uwasa no boattail !!
o-----!! uwasa no KK!! yabbakunaissuka!! kansei tanoshimidesu!!ojyamaitashimassimasita!!!!!

No comments:

Post a Comment