Apr 18, 2010

SCM Cool-Breaker Night 2nd !!

matamata suge- moriagattemasu !! SCM Cool-Breaker Night 2nd !!


onocchi honjitsu ha syunna PAN desu


choccosan!! asita mo touring mitaidesu !! honto hashirimasune-!!


mata hashirimasyo-!!


O--!! 74san!!


Navasan!!!


Gucchi & Buddy
kocchi mitemasu


suge- paint gekishibudesu !hidemo na sports


akogare no KH nori ni aetari


kan7na katagata
kan7 na mika chan


Rainbow na Iron tachi


o--!! MXMG san hikiiru Numazu Crew
http://mxmg.web.fc2.com/
sonde Light mo dekaku front tire mucchiri na ore


sono ato Numazu Crew to Ebina PA made kattobimasu !!

cyoushi ni nottara pokkiri desu!!

No comments:

Post a Comment