Apr 14, 2010

SCM Cool-Breaker Night 2nd in Tsuzuki.pa

konsyuu doyou no yoru ha koitsu ni ittekimasutenkiyohou ha kumori!! saiteikion 3℃!! mahuyu nami desu!!


zenkai 1st no moyou
http://tyometyomesingo.blogspot.com/2010/01/scm-supreme-customs-manifoldcool.html

No comments:

Post a Comment