Apr 12, 2010

JOINTS 2010 sono2

nakani hairimasu!!

yappari nagoya toittara konokatagata VISE san


ichiichi kakkoyoi deasukono iron suge-- medattemasita green motor cycle san
mizushina san otsukaresamadesu !! tsukareteirutoki nanoni hitodasuke kanndoudesu!!
MANXMAN GARAGE san
wao!! KHK!! seat kawattemasu!! aikawarazu subete ga kakkoyoi desu!!!
konshinno sports !!
konshin no triumph kansei tanoshimi desuEVIL ACT san
「teme--!! tamaniha kaeyo!!」na minato san ni itsumo kawanai roadrunner zuki !!
RED HOT CYCLE san
55KH!!! kaku parts kakkoyoi!! yappa sports tank mo yoi desu


itsumo blog ga tanoshimina PEACE GARAGE san
zehi zehi ichido ojyamasitaidesu!!
CRIB MOTOR CYCLE san na IRON !!!
kono iron konomae yamashita de mikakete okkakemasita!!


u---n kakkoyoi !! CLOUDS san huniki ariari desu!


yarashime na iron desu!! ichiichi tsukatteru parts ga yareshime desu!! kakkoyoi!
BERRY BADS san

iron desu!!
RED HOT MOTORCYCLEsan!!
WICO!!! dareka kudasai!!
sonnande atsusa to tsukare de amari miremasen deshitaga kiro ni tsukimasu


hamanako de sizumu yuuhi ni hohowo nurashi

ojiki no early ha toki ga tateba tatsuhodo kakkoyoku

onaji frame toha omoenai bike to issyo ni


kanzen boubi na jyunbi wo sitanoni ame hurazu

buji kaette mairimasita!!
394mile!! total 2206mile 3529km!! narashi kanryou de yoidesuyone!! yokotsuka san
minasama honto otsukaresamadegozaimasu!!!

No comments:

Post a Comment