Apr 9, 2010

iyoiyo konsyuu nichiyoudesu!!!

JOINTS 2010 desu!!!

kotosikoso ha jisou de ittyaimasu!!
konnannde do-desyo- ??

kanagawa
kumori tokidoki hare


shizuoka
hare nochi ame

nagoya
kumori tokidoki hare


minasann kekkou desuyone??


No comments:

Post a Comment