Apr 23, 2010

ima&mukashi sonde mottomukashi na 1973XLCH

imasukoshi mae

konokatachi ga suge- nagakatta kana

konna iro no koro mo attana-


mukashi


motto daibu mukashi

No comments:

Post a Comment